Worktest

Principem naší práce je vysoká profesionalita, která se odráží již při výběru našich specialistů a odborníků do týmu. Tyto vybíráme na základě přesných a nejmodernějších metod ICT, kde používáme psychodiagnostický systém Worktest. Přesně zjistíme jejich vhodnost na požadovanou pozici, motivaci, výkon, práci s termíny, pod tlakem, v zátěži i rizikové jednání.

AMPeng týmy tvoří

TÝM POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI STAVEB

  • osm autorizovaných inženýrů požární bezpečnosti staveb

TÝM CIVILNÍ OCHRANA + IMPROVIZOVANÉ ÚKRYTY

  • dva autorizovaní inženýři pro pozemní stavby

TÝM POŽÁRNÍ VĚTRÁNÍ PŘIROZENÉ + STROJNÍ

  • dva autorizovaní inženýři pro požární bezpečnosti staveb

TÝM SPRINKLERY, INERGEN, HI-FOG + DALŠÍ SYSTÉMY HAŠENÍ

  • čtyři autorizovaní inženýři pro požární bezpečnosti staveb a technické zabezpečení budov

TÝM OUTSOURCING PO+BOZP

  • osm odborně způsobilých osob v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce

Jakost

  • společnost je držitel Certifikátu ČSN EN ISO 9001

Pojištění

  • společnost je pojištěna na škody způsobené výkonem povolání do výše 6 mil. Kč, u České pojišťovny a.s.

Jsme tým strategicky myslících osobností, nabízíme efektivní formy řešení. Od konkurence se odlišujeme koncepčním přístupem
a vysokou odborností, kterou dosahujeme řešení těch nejsložitějších situací v našem oboru.

Realizujeme projekty jak na území ČR, SR, tak i v zahraničí. Pro řešení používáme nejvyspělejší technologie a postupy práce. Našim klientům poskytujeme servis a péči v průběhu zakázky i po jejím ukončení a další technickou a odbornou pomoc nebo konzultaci při řešení specifických problémů.

Kontaktní informace

Ampeng, s.r.o.
Štěrboholská 1434/102a, 102 00
Praha 10 - Hostivař, Česká republika
areál GTL, budova B, 3 nadzemní podlaží

Telefon: +420 776 415 374
Email: miroslav.praxl@ampeng.cz

Testy korupce

ZÍSKALI JSME OSVĚDČENÍ SPOLEHLIVOSTI PROTI KORUPCI!

Vážení klienti, dovolujeme si Vám oznámit, že na základě PROVEDENÉHO AUDITU KORUPČNÍ ODOLNOSTI naše společnost získala OSVĚDČENÍ SPOLEHLIVOSTI FIRMY. Tímto Auditem jsme zjistili míru korupční odolnosti našich zaměstnanců a potažmo jsme prověřili jejich morální stabilitu...
více informací